میوه خشک

نقش میوه ها در رشد

نقش میوه ها در رشد موادغذایی به ۵ گروه؛ نان و غلات، لبنیات، سبزی ها، میوه ها و انواع گوشت تقسیم بندی می شوند. این نوع تقسیم بندی به دلیل متفاوت بودن موادمغذی آنها با یکدیگر است. با مصرف انواع سبزی و میوه ها، ویتامین و موادمعدنی لبنیات، کلسیم، فسفر و ریبوفلاوین با نان و…