مصاحبه خبرگزاری بلاغ با شرکت توپا به مناسبت هفته بسیج

نویسنده: جلال انصاری

دو‌شنبه, 17 شهریور 99 ساعت 10:25

خبرگزاری بلاغ استان مازندران به مناسبت هفته بسیج با شرکت توسعه پویان آروند مصاحبه ای به عمل آورد. طی این مصاحبه در مورد دستگاه های تولید شده درمجموعه، فعالیت های جاری شرکت و برنامه ها و چشم انداز پیش رو گفت و گو شد.