پنل هوشمند رشد گیاه گرولی ®GrowLi

انقلابی در سیستم های کنترل نور رشد گیاه

  • کنترل طیف تابشی  – طیف های تابشی پنل رشد گیاه را در 4 سطح طیفی زایشی، رویشی، فول اسپکتروم و فرابنفش به تفکیک روشن و خاموش کرده و یا برای آن ها برنامه زمان بندی تعیین کنید.
  • کنترل شدت نور تابشی – شدت نور تابشی از سطح پنل به سطح گیاه را به صورت پلکانی و به تفکیک هر طیف کنترل کرده و برای آن زمان بندی مشخص تعیین کنید.
  • کنترل و نمایش همه چیز با اپلیکیشن تلفن همراه فارمینو – وضعیت لحظه به لحظه ی پنل ها را بررسی کرده و از هرجای دنیا که هستید تنها با دسترسی به اینترنت و توسط اپلیکیشن تلفن همراه فارمینو همه چیز را در یک لحظه کنترل و تنظیم کنید.
  • جدید ترین تکنیک های افزایش عمر مفید LED ها – سیستم کنترل دمای پنل با هدف کاهش دمای پنل رشد گیاه طراحی شده است تا توسط فن های قدرتمند، لوله های انتقال حرارت و سنسورهای دقیق به صورت برخط نسبت به تغییرات دمای پنل واکنش نشان داده و از افزایش دمای پنل و در نتیجه کاهش عمر مفید LED ها و دیگر قطعات جلوگیری کند.
  • نمودار تغییرات شدت و طیف نور با یک کلیک – همه ی اطلاعات و تنظیمات انجام شده روی دستگاه در یک کارت حافظه با ظرفیت برداشت داده ها تا 12 سال مداوم ذخیره شده و به راحتی توسط نرم افزارهای صفحه گسترده قابلیت تبدیل به نمودارهای آماری را خواهند داشت.
  • مقدار نور محیط را با دقیق ترین سنسورها پایش کنید – با استفاده از سنسورهای دقیق شدت نور نسبت به شدت نور محیط به صورت برخط مطلع شوید و براساس داده های دریافت شده شدت نور را تنظیم کنید.
  • همواره بروز باشید – آخرین بروزرسانی های بهینه سازی عملکرد پنل هوشمند رشد گیاه گرولی به طور اتوماتیک توسط دستگاه دریافت و نصب خواهد شد.
  • تنوعی از ابعاد و اندازه ها – پنل های هوشمند رشد گیاه گرولی در تنوعی از ابعاد و مدل ها برای کاربردهای مختلف طراحی شده اند، بر اساس نیاز خود می توانید مدل مطلوب خود را تهیه کنید.

مشخصات فیزیکی مدل 25*50

ارتفاع 4.5 سانتی متر
طول 54 سانتی متر
عرض 29 سانتی متر
وزن پنل 3.2 کیلوگرم

مشخصات فیزیکی مدل 50*50

ارتفاع 4.5 سانتی متر
طول 54 سانتی متر
عرض 54 سانتی متر
وزن پنل 6.5 کیلوگرم

مشخصات فیزیکی مدل 100*50

ارتفاع 4.5 سانتی متر
طول 108 سانتی متر
عرض 58 سانتی متر
وزن پنل 10.1 کیلوگرم

مشخصات فیزیکی مدل 200*50

ارتفاع 4.5 سانتی متر
طول 212 سانتی متر
عرض 56 سانتی متر
وزن پنل 22.5 کیلوگرم

مشخصات سنسورها

دقت اندازه گیری سنسور شدت نور 0.1 Lux
خطای اندازه گیری سنسور شدت نور 0.5 Lux
دقت اندازه گیری سنسور دما 0.0625 درجه سانتی گراد
خطای اندازه گیری سنسور دما + – 0.1 درجه سانتی گراد
نوع سنسور دما سنسور دیجیتال با قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک

مشخصات داده بردار

ظرفیت حافظه 8 گیگابایت
قابلیت ارتقاء حافظه تا 64 گیگابایت
زمان بندی داده برداری 1 دقیقه یکبار (پیش فرض)
قابلیت تنظیم زمان بندی داده برداری از 30 ثانیه تا 1 ساعت
قابلیت دریافت خروجی در نرم افزارهای صفحه گسترده اکسل، نوت پد، متلب

مشخصات واحد کنترل

قابلیت کنترل طیف های نور به تفکیک طیف های رویشی، زایشی، فول اسپکترم و فرابنفش به تفکیک قابل کنترل هستند
قابلیت کنترل شدت نور شدت نور در هر طیف در سه سطح قابل کنترل است

پارامترهای قابل تنظیم

خاموش و روشن کردن طیف های نور به تفکیک توسط اپلیکیشن فارمینو
تغییر در شدت نور هر طیف به تفکیک توسط اپلیکیشن فارمینو
زمان بندی تنظیمات طیف و شدت نور به صورت برنامه های تکراری روزانه توسط اپلیکیشن فارمینو
کنترل و تنظیم از طریق دستگاه کنترل اقلیم پلنتینو در نسخه ی سفارشی توسط رابط اختصاصی دستگاه

مشخصات تخصصی طیف و شدت نور

بازه ی طول موج طیف نور رویشی* 660 – 665 نانومتر
بازه ی طول موج طیف نور زایشی* 450 – 452.5 نانومتر
بازه طول موج طیف نور فول اسپکتروم* 400 – 810 نانومتر
بازه طول موج طیف نور فرابنفش* 320 – 400 نانومتر
قابلیت سفارشی سازی طیف های مورد استفاده در نسخه سفارشی محصول
شدت نور سطح 1 طیف نور فرابنفش** 1100 Lux
شدت نور سطح 2 طیف نور فرابنفش** 800 Lux
شدت نور سطح 3 طیف نور فرابنفش** 550 Lux
شدت نور سطح 1 طیف نور فول اسپکتروم** 3500 Lux
شدت نور سطح 2 طیف نور فول اسپکتروم** 2700 Lux
شدت نور سطح 3 طیف نور فول اسپکتروم** 1900 Lux
شدت نور سطح 1 طیف نور زایشی** 2200 Lux
شدت نور سطح 2 طیف نور زایشی** 1400 Lux
شدت نور سطح 3 طیف نور زایشی** 940 Lux
شدت نور سطح 1 طیف نور رویشی** 2050 Lux
شدت نور سطح 2 طیف نور رویشی** 1280 Lux
شدت نور سطح 3 طیف نور رویشی** 890 Lux

مشخصات متد ارتباطی

پروتکل ارتباطی PAIOT
بستر ارتباطی اینترنت
شبکه ارتباطی 2G-3G-4G
پروتکل امنیتی TLS 1.3

* اعداد بیان شده در شرایط استاندارد و اسپکتوفوتومتر آزمایشگاهی اندازه گیری شده اند.

** اعداد ارائه شده توسط لوکس متر استاندارد در شرایط آزمایشگاهی و در فاصله ی استاندارد 1 متر از مرکز پنل اندازه گیری شده اند.

Before getting to know the product

Growth light intelligent panels using high power solid state LED lamps can provide a wide range of light quantity and quality in most panels with 120 watt hour consumption. The complete panel parts of this case are (In-Case) and have the ability to be connected and used quickly as a direct connection to the city electricity (Plug and Go). The panels have the ability to be integrated and are installed together as a puzzle to cover a larger area.
To calculate the light power of the panels required by the customer, first based on the plant growth conditions, ambient light conditions, installation distance and plant height, the amount of light needed to achieve the cultivation goals in the form of Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) with The unit is calculated as micromole per square meter per second (µmol.m-2.s-1) or as the sum of daily received light (Daily Light Integral, DLI). Then, considering PPFD or DLI, optical power and panel dimensions are designed and manufactured.

The panels are capable of providing reproductive, vegetative and special light, such as increasing the effective substance in medicinal plants or controlling vegetative growth in incubator systems for the plant chosen by the user. Also, multi-function panels are capable of suite between the complete light spectrum, vegetative and reproductive. All LED panels of Tupa company are known under GrowLi brand and are completely smart. The panels are able to adjust the quantity and quality of light automatically and manually through the Farmino application and send the light status report to the Farmino application. Therefore, the user is able to check the light status, change the exposure program and be informed about the system failure by the Farmino mobile application. Ventilation and intelligent panel temperature control works automatically to increase the life of LEDs. The LEDs used in the panels have a minimum lifespan of 20,000 hours and have a nano cover with minimal UV light absorption.

Why Growth Light Panels?

You must have faced the high prices of fresh food products such as tomatoes and cucumbers in winter. The most important reason for producers is the effect of the cost of producing the product on its selling price. When we talk to the producers, they complain about low performance and high cost.
This is exactly the problem! More production per unit area than an equal number of plants or in a word production productivity!
If we take a close look at the production process in plants, we will find that light, along with carbon dioxide, are the most important factors limiting the increase in production in greenhouses and intensive breeding centers. Light photons are absorbed by the chloroplast pigments of plants and keep the electron cycle active for photosynthesis so that growth and production occur in the plant. When the light is limited, the intensity of photosynthesis is reduced and as a result, the yield is also reduced. Therefore, light will have a direct effect on the amount of product production and its final price.

Why is growth lamp light necessary for greenhouse production?

The study of Mojarrad and Moradi (2013) in Iran showed that the hours of sunshine change the most during the year in productive areas such as the coasts of the Caspian Sea, and except for the summer season, the role of geographical latitude in the spatial distribution of hours of sunshine is very significant in the country. Therefore, the off-season production (autumn and winter) of the country is very affected by changes in the amount of light compared to the natural crop season. Similarly, as the seasons change, the quality of natural light also changes. In spring, the quality of light is towards vegetative growth, in summer it is reproductive, in autumn, it is proportional to the stimulation of pigments other than chlorophyll, and in winter, the contribution of atmospheric reflection is higher. Therefore, for maximum off-season production capacity in greenhouses, additional artificial light is needed to correct the amount and quality of natural light. For example, high-yielding varieties of tree tomatoes are capable of producing up to 15 tomatoes on each cluster in the hydroponic system, but with light limitation, the intensity of photosynthesis is reduced, and with the same cost in winter, fewer fruits appear on each cluster. . Costs include labor, energy, seeds, and fertilizer-irrigation, and only by correcting the amount and quality of light, this value returns to normal and even increases by 15-20% (Demers et al., 1998; Figure 1). In a similar way, the amounts of sugar and basic compounds also change in the fruit. Another example is greenhouse cucumber, which is sensitive to the length of sunshine hours and light quality for flower production, especially the number of female flowers (Ikram et al., 2015). Therefore, the quantity and quality of the product is completely dependent on the light. The sensitivity of light supply in flower production greenhouses is even higher. For example, in long-day flowers such as irises, which bloom when the night gets shorter, one to two hours of lighting at night (Flash light) accelerates the production of flowering stems, and the cost of producing the product and Reduces time to market. Similarly, to control the time of presentation to the market in flowers that are short-day, i.e. they flower as the night becomes longer than the day, such as chrysanthemum, they delay the emergence of flowers by giving light at midnight. (figure 2). This issue is very important in managing market supply and maintaining the income rhythm of large greenhouses (Downs and Thomas, 1982; Singh et al., 2015).

Why LED grow lights?

Different light systems with different lamps are used for growth. High pressure sodium vapor (HPS) lamps are the most widely used type. These lamps have a high energy consumption cost and their heat radiation is also high. They are also deficient in the blue and far red light spectrums. These lamps are more suitable for flower and fruit production. Compact fluorescent lamps (CFL) are also used in a more limited way. Energy consumption and installation costs are lower than HPS lamps, but they are more suitable for vegetative growth and do not help the production of flowers and fruits. Another problem with CFL lamps is their lower efficiency than HPS lamps. The reason for the better efficiency of HPS lamps is probably that they provide better supplemental light than CFL lamps in non-crop seasons. Unlike HPS and CFL lamps, LED lamps are completely flexible. Unlike the other two, the quantity and quality of their light can be fully adjusted by changing the combination and number of LEDs, and they have high efficiency. The optical flexibility of LED lamps allows the light to be adjusted according to the required quantity and quality and optimize costs (Figure 3). Like HPS lamps, they do not contain mercury and do not need to be heated to reach maximum radiation. Unlike CFL lamps, LED lamps are able to focus on the quality control of light, and it is possible to increase or decrease the intensity of radiation of a certain wavelength with a predetermined goal, for example, to produce more leaves or change the amount of pigment in lettuce (Figure 4, right). The repair of LED optical complexes is relatively less expensive and their useful life is at least twice that of HPS types. The flexibility of LED lamps is not only limited to the quantity and quality of light, but also includes energy consumption and costs. The most important advantage of LED growth lamps is the possibility of increasing the density of breeding in a class manner (Figure 4, left). This technology is still in development but has a bright future. Figure 5 compares LED lamps with different types of HPS and CFL lamps. Contact our consultants for more information and research projects. We will always be happy to help you.

سوالات متداول

در این صورت کانال های ورودی و خروجی جریان هوا را بررسی کنید و از عدم وجود هرگونه گرد و غبار و اجسام مزاحم که می توانند باعث بسته شدن مسیر هوا شوند اطمینان حاصل کنید.

برای اطلاع از این مورد به پنل کنترل دستگاه خود در اپلیکیشن فارمینو وارد شوید و در قسمت نمایش اطلاعات دستگاه نسخه ی فرمور آن را مشاهده کنید. در همین قسمت در صورتی که بروزرسانی ای برای فرمور دستگاه شما موجود باشد، این مورد توسط یک آیکن بروزرسانی نمایش داده خواهد شد.

بدنه ی پنل های رشد تولید شده توسط این شرکت دارای پوشش گالوانیزه ی گرم می باشد که می تواند حداکثر مقاومت در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی را روی سطح بدنه ایجاد کند. در صورتی که رطوبت محیط محل نصب پنل حداکثر 99 درصد رطوبت نسبی هوا باشد پنل کماکان قادر به ادامه فعالیت خواهد بود اما در شرایطی که رطوبت محل نصب پنل از بازه ی اشباع فراتر رود پنل های استاندارد دچار آسیب جدی خواهد شد. در صورتی که بایستی پنل خود را در شرایط اشباع رطوبتی نصب کنید بایستی با تماس با کارشناسان توپا نسبت به تهیه پنل های سفارشی اقدام نمائید.

مشکل در ارتباط با اپلیکیشن فارمینو به دلایلی از جمله اتمام مدت یا حجم بسته ی اینترنت خریداری شده برای سیم کارت روی دستگاه، قطع موقت ارتباط اینترنت به دلایل ناشی از مشکلات شبکه ی اپراتورهای موبایل، عدم ارتباط تلفن همراه با اینترنت، قطع موقت ارتباط اینترنت تلفن همراه به دلایل ناشی از مشکلات ارائه دهنده سرویس اینترنت و یا اشکالات نادر ناشی از نواقص موجود در کد نویسی نرم افزار بوجود می آیند. درصورت بروز این مشکل پس از بررسی ارتباط تلفن همراه با اینترنت و بررسی موجودی بسته ی اینترنت سیم کارت دستگاه و رفع مشکلات و بررسی مجدد ارتباط با دستگاه، در صورتی که مشکل ارتباط دستگاه با اپلیکیشن تلفن همراه حل نشده بود با کارشناسان پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

پارامترهای مختلفی در محاسبه ی تعداد پنل مورد نیاز برای یک سطح مشخص بایستی مورد بررسی قرار گیرد. به طور خلاصه پنل های توپا زاویه ی تابش 120 درجه را نسبت به خط عمود بر سطح پنل ارائه می دهند، یعنی نسبت به خط عمود بر پنل سطح پنل رشد زاویه مثبت و منفی 60 درجه را ارائه می دهند. به این ترتیب و با استفاده از روابط مثلثاتی می توان به راحتی با در نظر گرفتن ابعاد پنل مساحتی که نور یکنواخت را با نسبت یک نواختی 70 درصد پوشش می دهد محاسبه کرد. همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که از زاویه ی 120 درجه ی تابش خارج شویم، نور به یکباره قطع نخواهد شد بلکه به تدریج شدت و یک نواختی توزیع نور کاهش پیدا خواهد کرد.

دانلودها

برای دریافت آخرین نسخه های فرمور پنل رشد گیاه گرولی به مرکز دانلودها مراجعه کرده و از بخش مربوط به پنل رشد گیاه گرولی محتوای مورد نیاز خود را دانلود کنید.